Delaere Madeleine (Zuster Auguste) (1898-1945)

° Stene, 15 juli 1898 - † Baguio, 15 maart 1945

loopbaan

Zuster in de Orde der Kannunnikessen van de H. Augustinus
Geprofest op 17 maart 1930
Vertrokken voor missioneringswerk op de Filippijnen op 17 september 1927
Gestorven tijdens een bombardement van de missiepost

bibliografie

Missie album. Dekenij Oostende. Bisdom Brugge. Hulde aan de missionarissen uit de achttien parochies van de dekenij, Oostende, 1950.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 26.03.2008.