Dejaegher Karel-Lodewijk (?-1893)

° ? - † 29 Juli 1893

loopbaan

Pastoor te Zandvoorde van maart 1870 tot Januari 1888

bibliografie

W. MESEURE, 800 jaar parochie Zandvoorde, Oostende, 1985.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 11.02.2008.