De Jaegher Alfons

loopbaan

Priester-leraar aan het O.L.V. College omstreeks 1874
Geestelijk directeur van de Oostendse Zusterkens der armen 1892-1898

bibliografie

I. VAN HYFTE, Zusterkens der Armen Oostende 1866-1986, Oostende, 1995.
R. HOUWEN, Een collegemeester vertelt, Oostende, 1979.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 11.02.2008.