De Geeter Maria (Zuster Maria Lutgarde) (1900-1961)

° Menen 14.11.1900 - † Heverlee, 24 augustus 1961.

loopbaan

Zij trad toe tot de Congregatie van de Zusters Annunciaten te Heverlee op 15.09.1919 en werd, na haar studies, geprofest op 12.04.1929. Zij behaalde meerdere diploma’s : onderwijzeres, regentes, landbouwingenieur en dokter in de wetenschappen. Zij gaf 25 jaar les in het H. Hartinstituut te Heverlee (huishoudkundig regentaat) en nadien onderwees zij wetenschappen en aardrijkskunde aan de Normaalschool.

bibliografie

E. DESCHEPPER & G. MOERMAN, Geschiedenis van de Sint-Jansparochie te Oostende 1924-1974, Oostende, 1974.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 04.02.2008.