De Cuyper Jacobus Petrus (1736-1805)

° Oostende, 1736 - † Mariakerke, 24 augustus 1805

persoonlijke gegevens

Zoon van Pierre De Cuyper en Jacqueline Neunen

loopbaan

Deken van dekanaat Oudenburg 1793-1802
Pastoor van Mariakerke van 1762 tot 1805;

Markante feiten :
-wijdde in 1794 het (nu verdwenen) kerkhof ter hoogte van de later squares in (nu Stefanie en Clementinapleinen).

bibliografie

G. BILLIET, O.L.Vrouw ter Duinen, Oostende, 1981.
H. VANSTEENKISTE, Het Kerkelijk Leven te Oostende in de 17de en 18de eeuw (licenciaatsverhandeling), Leuven, 1986.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 30.01.2008.