De Costere Louis (1806-1885)

° Kachtem, 15 februari 1806 - † Kachtem, 1 april 1885

loopbaan

Onderpastoor te Oedelem 1832
Onderpastoor Sint-Salvatorskathedraal Brugge 1833
Pastoor te Pittem 1845
Pastoor in de Sint-Pieterskerk in Oostende vanaf 3 september 1849 tot 10 juni 1882
Vanaf 15 mei 1872 deken van de Dekenij Oostende
Op rust vanaf 11 juni 1882 en als deken opgevolgd door P.X. Decannière.

Markante feiten :
Hij was de eerste deken van de nieuwe dekenij Oostende, gesticht in 1872 (voorheen ressorteerde Oostende onder de Dekenij Oudenburg)

eretekens

Ridderin de Leopoldsorde
Ridder in de Orde vande Rode Arend van Pruissen
Ridder in de orde van Ernestine van Saksen

bibliografie

Levensschets van den Z. E. H. Ludovicus de Costere, gewezen pastoor-deken van Oostende, overleden op zijne geboorteplaats te Cachtem, den 1 april 1885. Leuven, Fonteyn, 1885
I. VAN HYFTE, Oostende solidariteit met de Pauselijke Zoeaven,in : De Plate, 1993; p. 71-79.
I. VAN HYFTE, Zusterkens der Armen Oostende 1866-1986, Oostende, 1995.
M. CAPON, Broeders van Liefde in en van Oostende, in : De Plate, 2006, p. 211 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 30.01.2008.