De Clercq Jan-Baptist (Pater Alexander) (1684-1720)

° Gent, ca. 1684 - † Oostende, 13 november 1720

loopbaan

Pater in de orde der Kapucijnen
15 jaar kloosterleven bij overlijden;
predikant en biechtvader;
ontving in 1719 speciale bevoegdheid als aalmoezenier van de zeelieden die naar Oost-Indië vertrokken.

bibliografie

J-P. TYTGAT, Dodenlijst van het Kapucijnenklooster van Oostende, in : Ostendiana V, 1986, p. 69 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 08.01.2008.