Delgobe-Deniker Marguérite

° Parijs

beroep

Exposeerde in het Salon 1958 van de Oostendse Kunstkring met “Anneke” en”Portret”

adres

Woonde tijdens het interbellum in Parijs; in de vijftiger jaren op het Vissersplein 10 te Oostende.

bibliografie 
P. SANCHEZ, Dictionnaire du Salon des Tuileries, Dijon, 2007