De Canniere Petrus-Xaverius (1832-1910)

° Kortrijk, 22 april 1832 - † Oostende, 3 december 1910

persoonlijke gegevens

Begraven op woensdag 7 december 1910.

loopbaan

Priester gewijd op 20 december 1856
Leraar College Kortrijk 1856
Pastoor te Heule-Watermolens 1869
Pastoor te Anzegem 1879
Deken van de dekenij Oostende van 16 juni 1882 (in opvolging van deken Decoster), tot aan overlijden in 1910

Markante feiten :
Wijdde op 19 mei 1889 de voorlopige Sint-Jozefskerk in.
Brand van de oude Sint-Pieterskerk
Inwijding nieuwe Sint-Jozefskerk
Bouwpastoor van de Sint-Petrus-en Pauluskerk 1901-1907


iconografie

Portretfoto op gedachtenisprentje, Beeldbank Oostende, DW/A031 
Oostende in de belle-époque, Leuven, 2005, p. 47 (foto) en 48 (te zien links achter de bisschop)

bibliografie

Necrologie in : Le Carillon, 6 december 1910
R. HOUWEN, I. VAN HYFTE en P. DEHEM, God blijft glimlachen, Oostende, 1989.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 13.09.2017.