De Camba Emmanuel

loopbaan

Pastoor. Oratoriaan; in Oostende omstreeks 1748.
Deken van dekanaat Oudenburg van 1750-1763

bibliografie

H. VANSTEENKISTE, Het Kerkelijk Leven te Oostende in de 17de en 18de eeuw (licenciaatsverhandeling), Leuven, 1986.
J.G. DE BROUWERE, Krakeel onder de geestelijken, in : De Plate, 1990, p. 326-327.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 13.12.2007.