De Brabandere Leo

loopbaan

Priester-leraar aan het O.L.V. College omstreeks 1874
Geestelijk directeur van de Oostendse Zusterkens der Armen 1882-1890

bibliografie

I. VAN HYFTE, Zusterkens der Armen Oostende 1866-1986, Oostende, 1995.
R. HOUWEN, Een collegemeester vertelt, Oostende, 1979.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 05.12.2007.