De Bosscher Frans (Pater Stanislaus) (1737-1793)

° Oostende, 1737 - † Oostende, 8 februari 1793

persoonlijke gegevens

zoon van Frans en van Maria BOUCNEAU;
broer van pater Alexander van Oostende († 10-6-1788);

loopbaan

inkleding te Leuven op 14 januari 1757;
priester gewijd te Doornik op 19 december 1761 (woonde toen in Kortrijk);
gewone biechtvader van de Witte Nonnen;
predikant en biechtvader met speciale bevoegdheid voor Engels- en Italiaanssprekenden;
aalmoezenier van het Pattriottisch leger in 1790.

bibliografie

J-P. TYTGAT, Dodenlijst van het Kapucijnenklooster van Oostende, in : Ostendiana V, 1986, p. 69 ev.
R. VAN CRAEYNEST, De Capucijnen te Oostende op het einde van de 18de eeuw, in : De Plate, 1993, p. 287 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 05.12.2007.