Damhouder Jacobus

loopbaan

Deken van dekanaat Oudenburg 1617-1634 (Oostende ressorteerde toen onder de dekenij Oudenburg)

bibliografie

H. VANSTEENKISTE, Het Kerkelijk Leven te Oostende in de 17de en 18de eeuw (licenciaatsverhandeling), Leuven, 1986.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 03.12.2007.