Daisomont Maurice (1887-1970)

° Antwerpen, 25 december 1887 - † Oostende, 30 juli 1970

loopbaan

Priester gewijd in Brugge op 23 december 1911;
Leraar te Avelgem en in het Klein Seminarie in Roeselare 1912-1924;
Onderpastoor te Blankenberge, 1924;
Leraar Rijksmiddelbare- en Normaalschool teBlankenberge in 1924;
Coadjutor O.L.V. ter Duinen ca. 1914;
Godsdienstleraar Kon. Atheneum Oostende 1934;
Aalmoezenier der broeders Xaverianen te Brugge in 1940;
Geestelijk directeur van de Oostendse Zusterkens der Armen 1944-1963
Publiceerde over godsdienst, natuurwetenschappen,onderwijs en vorming.

bibliografie

Lexicon van West-Vlaamse schrijvers, 2, Torhout, 1985.
I. VAN HYFTE, Zusterkens der Armen Oostende 1866-1986, Oostende, 1995.
G. BILLIET, O.L.Vrouw ter Duinen, Oostende, 1981.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 03.12.2007.