Asaert Désiré (Broeder Innocent) (1882-?)

° Oostende, 23 mei 1882 - ?, ?

loopbaan

Broeder in de Orde der Kapucijnen
Geprofest op 14 jui 1908
Vertrokken voor missioneringswerk in Belgisch Congo op 8 november 119

bibliografie

Missie album. Dekenij Oostende. Bisdom Brugge. Hulde aan de missionarissen uit de achttien parochies van de dekenij, Oostende, 1950.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 03.12.2007.