Colens Louis (1877-1936)

° Brugge, 1 december 1877 - † Brussel, 16 januari 1936

persoonlijke gegevens

Familiaal verwant met Pierre Pombreu, onder pastoor SS. Petrus en Paulusparochie Begraven in het familiegraf te Brugge

studies

Doctor in de Filosofie en de Theologie;

loopbaan

Ere-kannunnnik van het kapittel vanSint-Salvators Brugge;
Priester in Oostende omstreeks 1913-1917
Promotor van de christelijke werknemersbonden (het latere ACW, gesticht in 1923)

Markante feiten :
De plannen om een vakschool te starten in Oostende werden reeds in 1913 door hem naar voor gebracht. Hij was er zich van bewust dat de sociale achterstand van de Vlaamse volksmens alleen verholpen kon worden door aan de jeugd een meer uitgebreider vorming te verschaffen en ze op te leiden tot bekwame vaklui op wie het zich aankondigende moderne bedrijfsleven steeds meer een beroep zal doen. W.O. I stuurt die plannen echter in de war
Straatnaam in Oostende

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 28.11.2007.