Claeys Hendrik (1893-?)

° Stene, 15 juli 1893 - † ?

loopbaan

Priester gewijd op 2 februari 1921
Pater Redemptorist
Missiewerk in de Antillen (Antiguia) vanaf 15 oktober 1922

bibliografie

Missie album. Dekenij Oostende. Bisdom Brugge. Hulde aan de missionarissen uit de achttien parochies van de dekenij, Oostende, 1950.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 27.11.2007.