Het project Thuishaven Oostende

Thuishaven Oostende was een experimenteel project van het Stadsarchief van Oostende dat liep van 2007 tot en met 2011.  De gegevens werden verzameld door vrijwilligers.


Het project

Het project had als doel om een "inventaris" op te stellen van alle varend erfgoed dat ooit Oostende als thuishaven had. 

Oostende is al van oudsher een thuishaven voor vissersboten, koopvaardijschepen, transportboten, maalboten, enz.  Vanuit Oostende voer men naar Engeland, Schotland, Frankrijk, Nederland, maar ook naar China, India, Afrika, Zuid-Amerika, enz. om te vissen, handel te drijven, te reizen, te emigreren, enz. Tijdens het Beleg werd Oostende van over zee bevoorraad, tijdens de oorlog vluchtten veel Oostendenaars over zee. Ook in de vrije tijd speelde een groot deel van het leven van de Oostendenaars zich af op of nabij het water. Boten en schepen speelden dus altijd een erg belangrijke rol in Oostende. Precies omdat dit "varend erfgoed" zo essentieel was en is voor het collectieve geheugen van de stad heeft het Archief het plan opgevat om samen met alle geïnteresseerde Oostendenaars per boot of schip een dossier samen te stellen waarin alle gegevens die er over dat vaartuig te vinden zijn, worden opgenomen.

Per boot werden - volgens een vast stramien - zoveel mogelijk gegevens opgenomen: registratienummer, scheepsnaam, scheepstype, vorige benaming, volgende benaming, bouwjaar, scheepswerf, reder, kapitein, bemanning, afmetingen en tonnenmaat, bestemmingen, logboek (alle gegevens over wat er met het schip is gebeurd voor, tijdens en na de vaart, b.v. averij, stormen, ongelukken, …).  

In de inventaris namen we alle boten, schepen, vaartuigen op die iets met Oostende te maken gehad hebben, d.w.z. vaartuigen die Oostende als thuishaven hadden, maar ook vaartuigen die in Oostende zijn gebouwd of verbouwd.

De inventaris van alle boten is online raadpleegbaar.