Catry Pieter (Pater Seraphinus) (1741-1822)

° Oostende, 8 juni 1741 - † Brugge, 25 april 1822

persoonlijke gegevens

zoon van Pieter en van Catharina Perenot;

loopbaan

Pater in de orde der Kapucijnen
inkleding te Leuven op 21 november 1757;
priester gewijd te Mechelen op 1 juni 1765 (woont te Brussel);
volkspredikant met bijnaam “de profeet Elias”;
biechtvader en lektor van filosofie; in zijn predikaties viel hij fel uit tegen de ijdele opschik van de vrouwen, tegen Jozef II en later tegen de Franse bezetting;
gardiaan te Leuven, Tervuren en Gent;
zijn opmerkelijke preek ter gelegenheid van de bevrijding van Gent door het leger van de Patriotten in 1789 verscheen in druk;
na de uitdrijving uit het klooster van Brugge blijft hij in de stad wonen; keert terug naar het klooster;
in 1812 is hij de enig overgebleven definitor van de oude Vlaamse provincie van de kapucijnen;
in 1816 wordt hij door Rome benoemd tot kommissaris-generaal van een bejaardentehuis;
was de geliefkoosde predikant van de stad Brugge (1820);
jubilaris.

bibliografie

J-P. TYTGAT, Dodenlijst van het Kapucijnenklooster van Oostende, in : Ostendiana V, 1986, p. 69 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 26.11.2007.