Cardon Caesar (1899-1976)

° Heestert, 16 december 1899 - † Oostende, 11 september 1976

persoonlijke gegevens

begraven op de begraafplaats Stuiverstraat

loopbaan

Tot priester gewijd in Brugge op 6 juni 1925.
Vóór zijn priesterwijding was hij gedurende enkele maanden surveillant aan het St.-Aloysiuscollege van Diksmuide.
september 1925 : surveillant aan het Sint-Jan Berchmanscollege van Avelgem. Vanaf september 1931 is hij er leraar wetenschappen.
12 september 1938 : benoemd tot onderpastoor op de St.-Maartensparochie te Kortrijk Naast het gewone priesterwerk wordt hem daar ook heel wat administratief werk toevertrouwd (parochieblad, boekhouding van de kerkfabriek, enz.).
Op 22.02.1951 benoemd tot pastoor te Ploegsteert-Le Bizet (dekenij Wervik);
Op 10 oktober 1955 benoemd als derde pastoor van de Sint-Jansparochie Oostende en aanstelling op 4 december 1955 door Deken R. Butaye
Op rust gesteld eind 1972

Markante feiten :
zeer begaan met de schoolgaande jeugd. Hij bezorgde de jongensschool van deSint-Jnsparochie een aangepaste didactische uitrusting en een nieuwe centrale verwarming, hij zorgde ervoor dat er een fröbelafdeling kon ingericht worden (Gerststraat). Hij had de leiding van het parochiaal Comité voor Vrijheid en Democratie tijdens de schoolstrijd (1955-1958). De bouw van de huidige pastorie en onderpastorie gebeurde volgens zijn plannen. De kerk werd uitgerust met nieuwe bidstoelen, een nieuwe geluidsinstallatie en vooral een degelijke centrale verwarming.
Afscheidsmis einde november 1972;

adres

Op rust woonde hij in de Jozef II-straat 45.

bibliografie

E. DESCHEPPER & G. MOERMAN, Geschiedenis van de Sint-Jansparochie te Oostende 1924-1974, Oostende, 1974.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 22.11.2007.