Camerlynck Achiel (1869-1951)

° Reningelst, 9 mei 1869 - † Passendale, 24 oktober 1951

loopbaan

Priester gewijd op 19 mei 1894;
Doctor en Magister in de Theologie;
hoogleraar Seminarie Brugge 1898-1910;
was pastoor-deken in Oostende van 9 december 1910 (in opvolging van deken Decannière) tot 14 mei 1930;
was nadien pastoor-deken van de Sint-Maartensparochie in Kortrijk;
op rust gesteld op 27 januari 1941.

Markante feiten :
-Stichter van de Sint-Jansparochie
-12 februari 1914 : eerste steenlegging van de H. Hartkerk door deken Camerlynck
-22 oktober 1922 aanstelling pastoor Houdmondt op de Sint-Jansparochie
-13 maart 1924 : klokkenwijding Sint-Jozefskerk
-22 april 1930 : inwijding H. Hartschool
-deed een persoonlijke gift van 200.000 BEF bij zijn vertrek uit Oostende bedoeld voor de nieuwe Sint-Jansparochie.


bibliografie

H. BAELS, Op de inhuldiging van Z.E.H. Kanunnik Camerlinck, als pastor deken van Oostende op 29 in wintermaand 1910. Oostende, A. en J. Elleboudt, 1910.
E. DESCHEPPER & G. MOERMAN, Geschiedenis van de Sint-Jansparochie te Oostende 1924-1974, Oostende, 1974 (ibz. p. 9 & 22).
G. BILLIET, Omtrent de oprichting van de H. Hartparochie en de H. Hartkerk, in : Ostendiana V, Oostende, 1986, p. 189 ev.
R. JANSOONE, Oostende en de zeevisserij tijdens de Eerste Wereldoorlog, in : De Plate, 2006, p. 126.

iconografie

Beeldbank Oostende, M013915

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 15.04.2011.