Brulois Petrus (Peter)

loopbaan

Onderpastoor Sint-Petrus en Paulus van in of voor 1867 tot 1874;
Pastoor van de Hazegrasparochie vanaf 3 juli 1874
Geestelijk directeur van de Oostendse Zusterkens der armen 1874-1882

bibliografie

I. VAN HYFTE, Zusterkens der Armen Oostende 1866-1986, Oostende, 1995.
R. VAN CRAEYNEST, Mevrouw Uzielli-Brasseur, in : De Plate, 1990, p. 294-295.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 21.11.2007.