Boudens Jan-Baptist (?-1709)

° ? - † Oostende, 28 mei 1709

loopbaan

geestelijke vader van de kapucijnen
Op 2 januari 1705 kreeg hij de toelating om uit handen van de “Equipagemeester van ’s Lands Konvooischepen” de buitpenningen van verschillende kapers te ontvangen

bibliografie

J-P. TYTGAT, Dodenlijst van het Kapucijnenklooster van Oostende, in : Ostendiana V, 1986, p. 69 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 20.11.2007.