Bogaert Guillaume (Pater Sivère) (ca. 1745-?)

° Oordegem, ca. 1745 - ?

loopbaan

Pater Kapucijn in het klooster in Oostende in en om 1786
Biechtvader

bibliografie

R. VAN CRAEYNEST, De Capucijnen te Oostende op het einde van de 18de eeuw, in : De Plate, 1993, p. 287 ev.

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 19.11.2007.