Vansteenkiste Emiel (1930-2009)

° 4 december 1930 - † Oostende, 25 februari 2009

beroep

- beroeps-onderofficier, secretaris van administratie bij Lucht- en Zeemacht, 27.12.1948 - 29.02.1956.
- politiekorps, vanaf 01.03.1956
- adjunct-politiecommissaris, 01 juli 1960 - 30 november 1970
- politiecommissaris Oostende, 19.10.1984-09.04.1985
- korpschef (hoofdpolitiecommissaris), 09.04.1985-31.07.1989
 

politieke loopbaan

partij: Volksunie

gemeenteraadslid Oostende, 01.01.1971-06.01.1983
kamerlid, 14.03.1972 - 08.11.1981

eretekens

- Ridder in de Leopoldsorde.

bronnen

- notulen gemeenteraad, passim
- jaarverslagen Oostende, passim
- biografisch dossier Emiel Vansteenkiste, Secretarie 

bibliografie

Daniël DESCHACHT. Bijdrage tot de geschiedenis van de Oostendse politie (1794-heden). Oostende, 1987, blz. 21.

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën, samengesteld door Claudia Vermaut, stadsarchivaris Oostende laatst gewijzigd op 30.07.2008.