Seys Maurice (1898-1945)

° Oostende, 19 januari 1898 - † Ellerich (D), (18?) maart 1945

studies

 • Oostende, Koninklijk Atheneum

militaire loopbaan

 • 21.08.1914: 3de linieregiment; volgde de lessen van de regimentsschool in Ieper;
 • 1914: korporaal; nam deel aan de slag van de IJzer (16-30.10.1914), bij Antwerpen, Steenstraete, offensief der Vlaanderen (2 x gewond);
 • benoemd tot sergeant op 01.12.1914;
 • overplaatsing naar het 22ste linieregiment bij de herinrichting van het leger (in het kamp Mailly);
 • bij de demobilisatie: onderofficier, secretaris, taalman op de Commandatuur in Reinberg in bezet Duitsland.

beroep

 • 01.03.1920: adjunct-commissaris Politie Oostende;
 • 02.10.1935: politiecommissaris Oostende;
 • stond in voor de reorganisatie van de politiediensten, telefoon in alle kantoren, wijziging dienstkledij (zomertenue, wintertenue, groot tenue), onderricht van de agenten, lichamelijke oefeningen en militaire tucht, oprichting van systeem van speciale agenten (rechterlijke, adjuncten, secretarissen,...), oprichting van de wielrijdersbrigade; opdeling van korps in verschillende ploegen: bureau-agenten (oudste leden van het korps), fietsboden, wijkagenten, motorijders, fietsbrigade, verkeer.
 • op 07.02.1944 aangehouden door de Duitse Sicherheitsdienst; hij verbleef in de gevangenis (Nieuwe Wandeling) in Gent tot begin juni en werd daarna overgebracht naar Ellrich, uitroeiingskamp van het concentratiekamp Dora in de afdeling Nacht und Nebel.
 • overleden ten gevolge van mishandeling en hongeroedeem op 18 maart 1945 

eretekens

 • 8 frontstrepen en 8 oorlogseretekens 1914-1918 (Croix de Guerre, Médaille de la Victoire, Medaille de l'Yser,...);

overige mandaten, functies en activiteiten

 • inrichter Internationaal Politiecongres
 • mede-oprichter en voorzitter Nationale Federatie van de Politiesport
 • secretaris en bestuurder van de Broederbond 3-23 Linieregimenten 
 • Geheim leger:
  - actief lid van de inlichtingendiensten Mills, Clarence en S.R.A.;
  - raadgever van het Geheim Leger en klandestiene pers;
  - 08.02.1944: benoemd tot graad van adjunct inlichtings- en actieagent 4de categorie

bibliografie

 • Daniël DESCHACHT. Bijdrage tot de geschiedenis van de Oostendse politie (1794-heden). Oostende, 1987, blz. 38-39.
 • persoonlijk archief Maurice Seys, beheerd door Martine Seys

iconografie

 • Klik hier voor foto's uit de collectie Maurice Seys.
 • Klik hier om documenten van en over Maurice Seys te bekijken.