Barthe Jacob (?-1641)

† Oostende, 11 augustus 1641

loopbaan

kapelaan-majoor in het leger met standplaats Oostende;
schonk bij testament 300 gulden aan de Kapucijnen van Oostende.

bibliografie

J-P. TYTGAT, Dodenlijst van het Kapucijnenklooster van Oostende, in : Ostendiana V, 1986, p. 69 ev.

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 05.10.2007.