Bourgondische periode

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1168 BLOCKMANS, Wim. ‘Voor wijn en vis: de politieke rol van de Vlaamse kustplaatsen aan de vooravond van de nieuwe tijden’. Ostendiana, III, 1978, pp. 119-134.

1169 DEGRYSE, Roger. ‘De crisis in het haringbedrijf te Oostende en te Damme van 1437 tot 1441’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, CII, 1965, pp. 53-68.

1170 DEGRYSE, Roger. ‘De omvang van Vlaanderens haring- en zoutevisbedrijf op het einde van het Frans-Bourgondisch conflict (1482)’. Mededelingen van de Marine Academie van België, XV, 1963, pp. 31-80.

1171 DEGRYSE, Roger. ‘De scheepsbouw in een kleine haven als Oostende in het begin van de moderne tijden (1446-1564)’. Ostendiana, V, 1986, pp. 144-170.

1172 DEGRYSE, Roger. ‘Onze nationale zeemacht onder de Bourgondische hertogen (15e eeuw)’. Het Leger – De Natie, VII, 1952, pp. 300-306.

1173 DEHAISNES, C. ‘Rémission aux stiermans (pilotes) d’Ostende, 1449’. Lille mémoires, I, 1876, pp. 396-398.

1174 DEWITTE, A. ‘Een geschil tusen Oostende en Damme 1480’. Biekorf, LXXXI, 1981, 3, p. 287.

1175 VANALDERWEIRELDT, Ed. ‘Toen stuurlieden en schepenen verbannen werden. Oostendse “stuermannen” komen in opstand in de XVe eeuw. De eed op het brood, het zout en de H. Veronika’. De Plate, V, 1975-1976, 6, p. 8.

1176 VANDENBERGHE, Stephan. ‘Een vermoedelijk 15e eeuws kanon uit Oostende, thans in Brugs museumbezit’. De Plate, 1983, p. 176.

1177 VIAENE, Antoon. ‘Klokkendoop en torengebouw in Oostende; het bezoek van bisschop Gillis de Baerdemakere 19-20 juli 1478’. Ostendiana, II, 1975, pp. 179-182.

7193 RYCKAERT, Marc. ‘Sterren op de landkaart. Gebastioneerde stadsomwallingen in West-Vlaanderen’. In de Steigers, XVIII, 2011, 2, pp. 47-54 (Oostende: pp. 49-50).

8113 JANSSENS, Albert. ‘Seksisme en wijnverbruik in de laatbourgondische periode’. Brugs Ommeland, 2007, 1, p. 5.

8114 LAMBERT, Bart. ‘Merchants on the margins: fifteenth-century Bruges and the informal market’. Journal of Medieval History, 26 February 2016, pp.1-28.

8115 THELEN, Emily. ‘The Feast of the seven Sorrows of the Virgin: Piety, Politics, and Plainchant at the Burgundian-Habsburg Court’. Early Music History, Oct 2016, 35, pp. 261-307.