Edward Brouckxon over de Vakantieschool in de Militaire barakken

Na de "Fort-Napoleon"-periode werden de kinderen van de Vakantieschool enkele jaren in de Militaire barakken geplaatst niet ver van het Fort. Het was er alleszins niet gezellig en zeer benepen van plaats.

Doordat die platte-daken het er heel erg warm kon doen oplopen, werden door de leiders steeds de ramen volledig opengezet. Opvallend was dat na elk middagmaal buiten regelmatig aardappelen, stukken vlees e.d. te vinden was. De kinderen wipten alles was niet eetbaar was of wat ze niet lustten gewoon door de open ramen!

Voor de rest bleef dit de Vakantieschool zoals vroeger: naar de zee, het strand en de duinen. En bij regenweer of zeer winderig weer gingen we op wandel met de ganse sliert naar de vismijn. Bij zeer erg regenweer kwamen al wat minder kinderen af en dan werden er spelletjes gespeeld binnen (stel je dat niet voor als geleid spel, want ik heb daar leren kaarten!). Daarna kwam de periode van de Moreauxschool. De kinderen bleven aan zee,strand en duin spelen (schelpen zoeken, voetbal spelen,...) doch moesten om te gaan eten naar de Stedelijke School Dr.Eduard Moreaux. Er was toen nog geen muur rond de speelplaats van de Moreauxschool doch wel een soort kippendraad waarbij hier en daar gaten gemaakt waren door enkele "bravesoorten".

Na het eten trok men onmiddellijk strand-en-duinwaarts doch altijd stopte de groep aan de hoek van de Thomas Van Loostraat en de Jacob Besagestraat bij "Maria-de-Bakker" (een bakkerij waar de bakkersvrouw Maria noemde) om broodpudding te kopen. Een stuk "poddink" kostte toen 1 frank (nu 1 Euro=40,3399 frank) .

In die tijd kwam de Vakantieschool meer in contact met de Vuurtorenwijkjeugd. Leider in die tijd was o.a. Alfons De Block, latere onderwijzer van de Conscienceschool en directeur van de Stedelijke Visserijschool "John Bauwens". Alfons woont nu te Zedelgem. Het is opvallend dat veel onderwijzend personeel in de Vakantieschool de "luchtdoop" kreeg alvorens het werkelijk onderwijs in te springen (Als je ze meester kon in de Vakantieschool, dan kon je ze ook meester in de klas!). Hoofdleiders werden dan Pol David (VGO-voetbal en later lesgever S.H.T.I.O.en Francine ?*).

Ik denk dat we hier nu belanden in het midden van de vijftiger jaren en dat is de tijd dat ik verder ging studeren en niet meer naar de Vakantieschool ging als kind. Ik ben er teruggekeerd in de jaren 1964-1969, maar dan was ik reeds lesgever geworden. Ik heb er toen directeurs Georges De Decker (lic. LO), Edwin Compernolle (lic. LO) en op het laatst nog Rudy Lingier (lic. LO) gekend. Roger Defloor (leraar S.H.T.I.O.) werd hoofdleider, Liliane Christiaens (lerares S.H.T.I.O.) hoofdleidster en Sylvain Helsmoortel (onderwijzer Stad Oostende) was secretaris in de bureau. Allemaal mensen die later collega's van mij werden in het onderwijs!

* = Francine Rycx (gemeld door Wim David)

(c) Edward Brouckxon. Gebruik van deze tekst toegestaan mits bronvermelding en kennisgeving aan Archief.