Edward Brouckxon over de Vakantieschool in het Fort Napoleon

Binnen in het Fort was het in de zomerse dagen koel en aangenaam. Op de binnenkoer waren er kraantjes waar de kinderen hun voeten en handen konden afspoelen.
Beneden in de "droge gracht" waren gangen die dwars op het fort stonden (een vijfhoek die in die tijd van Napoleon zeer Goed verdedigbaar was) die volgepropt waren met stro. Waartoe dat diende weet ik niet, misschien nog een overblijfsel van WO II ? De muren binnenin het fort waren niet wit geschilderd zoals nu, maar wel nog tamelijk propere baksteen.
Het eten werd in grote bidonnen gebracht naar het Fort. Dit eten werd bereid in een huis in de Fortstraat, daar niet ver vandaan. Het liefst aten de kinderen "gestampte patatten met een zacht gekookt eitje". Frieten bestonden toen waarschijnlijk niet!!! Wij vonden het niet slecht voor een grootkeuken doch moest men dit nu presenteren aan de jeugd, het zou nogal klachten regenen. En wij waren tevreden: we kwamen niet naar de Vakantieschool om te eten, maar om de ganse dag te spelen aan het strand en in de duinen in de gezonde lucht.

In het begin van de vakantie kreeg iedereen omzeggens een zonneslag. Op het einde van augustus zagen we er "lekker" donkerbruin uit!

Om deze periode af te sluiten wil ik volgende nog wel eens vertellen en dit is waargebeurd! Tijdens de "Fort Napoleonperiode" eerste helft van de vijftiger jaren kwam het meermaals voor dat de aldaar gekazerneerde soldaten (in tenten) oefening hielden. Dan slopen die mannen in de duinpanne voor het Fort en wij slopen mee naast die soldaten. Stel je voor hoe prettig! Maar ... Als ik er nu aan denk, die soldaten schoten (naar waar weet ik niet), met wij kleine kinderen op onze buik ernaast, met houten kogels!!! Echt waar, die houten kogels hebben we achteraf nog kunnen oprapen in de duinen. En iedereen vond dit allemaal zo normaal. Later is het Fort "Militair Domein" geworden en de Vakantieschool moest verhuizen.

Gedurende enkele jaren is de Vakantieschool dan moeten binnenstappen in de Militaire barakken een einde verder naar de "Halve Maan" toe en naar de Dokter Eduard Moreauxschool in de Thomas Van Loostraat op de toenmalige OPEX (Ostende Phare et EXtension). Maar dat is een ander verhaal ....!

(c) Edward Brouckxon. Gebruik van deze tekst toegestaan mits bronvermelding en kennisgeving aan Archief.