Edward Brouckxon over de wijkafdeling Vuurtorenwijk in de Moreauxschool

De wijkafdeling Vuurtorenwijk in de Moreauxschool was een speciale afdeling voor de kleinste kinderen van de vakantieschool.
Deze "Vakantieschool" ging door in de Moreauxschool zelf. Stuwende kracht achter de schermen was directeur Dennis Ureel van de Dr. Eduard Moreauxschool. In het midden der zestiger jaren van de vorige eeuw waren volgende leidsters aanwezig: Inès Pincket die van de wijk zelf afkomstig was en er ook erg geliefd was, Denise Brouckxon, Christiane Hagers. Een paar jaar later werden zij afgelost door Daisy Pincket (de zus van Inès), Monique Brouckxon (de zus van Denise) en Yvette Vanhecke. Praktisch al deze mensen zijn later in het kleuteronderwijs gestapt!!!

Het wijkschooltje van "Duin en Zee" bestaat nu niet meer maar was in die tijd enorm populair en er waren zeer veel kinderen aanwezig. Ook de kinderen van de Vrije School van de Vuurtorenwijk kwamen in de zomer naar deze wijkafdeling. Tijdens de dag werden opvoedende spelletjes gespeeld met de kinderen alsook vrij spel onder het toezicht van de leidsters. Er waren kleine fietsen ter plaatse. Deze werden zelfs soms door de ouders meegebracht om de kleutertjes te laten ravotten. Over de middag was er geen eetbedeling. Iedereen moest naar huis om het middagmaal te nuttigen. Soms werden de kleutertjes getrakteerd op een gratis ijsje van de "Grote Vakantieschool".

(c) Edward Brouckxon. Gebruik van deze tekst toegestaan mits bronvermelding en kennisgeving aan Archief.