Edward Brouckxon over de zomerstrandspelen met de Vakantieschool

In de vijftiger jaren en vroeger ook, was er tijdens de vakantiemaanden een groot feest op het strand van Bredene. De krant "Le Soir" hield dan zomerstrandspelen en de Vakantieschoolkinderen deden allemaal mee onder leiding van de leiders en leidsters.

De bedoeling was in verschillende groepen van zo'n vijftal kinderen strandkastelen te maken die zolang mogelijk rechtop bleven tegen het opkomend getij. In het midden van het kasteel zette men een paal (in feite werd de paal eerst rechtop gezet en, moesten wij er zoveel mogelijk zand rondscheppen).
De week vooraf reeds was iedereen aan het "trainen" en in de Vakantieschool toonden de leidsters en leiders hoe het best zo'n "kasteel" (hoop zand) kon gemaakt worden. Alle kinderen zochten hun beste (grootste en breedste) schoppen uit thuis die ze nog konden handelen. Zo kwam de dag zelf aan: na het middagmaal gingen alle groepen naar Bredene langs de strandlijn. Daar aangekomen werden de groepen bij de genummerde palen gezet tussen de golfbrekers, op een respectabele afstand van het opkomend water! Je mag geloven dat het er zwart zag van de kinderen op het strand van Bredene. En het gevecht tegen het water begon .... Tot de laatste "man" werden de forten beschermd doch eens het eindsignaal gegeven moest iedereen van de zee weg en werd toegekeken hoe het ene kasteel na het andere het begaf (de genummerde paal moest in zee verdwijnen).
Achteraf werd het wachten en werden de prijzen uitgereikt... Iedereen werd bedacht met een prijs: de eersten natuurlijk met ballen en prachtige "vliegers" (nu zeggen ze daar skites tegen), de anderen met reclamepetjes-vlaggen en toeters ....

Het waren hoogdagen, die strandspelen te Bredene, en niemand vergat die!
Telkenjare kwamen ze terug.

En op de tram naar huis bleven de kinderen maar feesten!!!

(c) Edward Brouckxon. Gebruik van deze tekst toegestaan mits bronvermelding en kennisgeving aan Archief.