09. Stedenatlas: Oostende. Een topografisch overzicht van de ontwikkelingen van een felbegeerde havenstad

Olivier DEBAERE

Deze unieke atlas bevat een uitgelezen selectie Oostendse stadsplattegronden die in een historische context worden geplaatst en becommentarieerd.  Naast de algemene stadsgeschiedenis komt vooral de topografische ontwikkeling van Oostende aan bod : waar lag de haven, welke gebouwen stonden waar, welke straten werden er getrokken, waar stond de eerste kerk, de eerste vuurtoren, hoeveel molens stonden er, wanneer, waarom en hoe werd de stad vernield en heropgebouwd, hoe en wanneer breidde de stad zich uit, wie was daarvoor verantwoordelijk, enz.  Vier eeuwen cartografie passeren de revue : van de primitieve kaart van Jakob van Deventer tot de toeristische kaart uit de belle-époque.  Olivier Debaere schetst de evolutie van Oostende en zet kritische kanttekeningen bij elke kaart waardoor de atlas een betrouwbare gids wordt voor al wie een historisch correct beeld wil krijgen van Oostende tijdens de  vroegere eeuwen.   Na een uitgebreid tekstgedeelte wordt een ruim en representatief overzicht van kaarten over Oostende doorheen de eeuwen gepresenteerd.  De meeste zijn afkomstig uit de collecties van het Stadsarchief van Oostende dat voor het eerst uitpakt met een deel van zijn toch wel omvangrijke collectie historische kaarten en plannen.  Van de 94 afbeeldingen op A4-formaat (waarvan 15 in kleur !) komen er maar liefst 73 uit de eigen verzameling van het Stadsarchief.  En al vormt dit slechts een fractie van de historische kaartenverzameling, toch is het een verrassende staalkaart van wat het archief aan moois te bieden heeft. 

Dit boek is uitverkocht.  Vanwege de grote vraag en de blijvende relevantie werd deze publicatie gedigitaliseerd en online geplaatst.  Klik hier om de publicatie online te raadplegen.