Edward Brouckxon over "de vakantieschool"

Ikzelf ben als jonge knaap jaren ... in de "vakantieschool" geweest en het was een heerlijke tijd. Wie mij vooral als jeugdleider bijbleef was dhr. Borrey (woont nu in Diksmuide geloof ik en is er aktief in het Rode Kruis).
Wie absoluut niet paste in het heerlijk geheel was dhr. Bonnel die toen "directeur" was. Die man dronk heerlijke "koffie" met melk uit zilveren kopjes , absoluut niet iemand die het leven van de toenmalige jeugd begreep en ook nooit met de jeugd praatte!, terwijl wij als jongeren puurzwarte "rotte" koffie kregen in onze eigen metalen tas die we moesten meebrengen van thuis. Je moest als kind je eigen lepel, mes en vork, tas en bord meebrengen!!

Later ben ik, afgestudeerd als onderwijzer, nog zelf leider geweest (samen met Redgy Demey, Jerry Demeester, Marcel Delanoeye, Jimmy Piolon, ...). Weeral een heerlijke tijd waarbij de vrijheid van spelen voor de kinderen primeerde. Directeur was toen mijn latere collega in de Stedelijke Visserijschool John Bauwens te Oostende nl. dhr. Georges Dedecker. Later kende ik Directeur Edwin Compernolle bij wie ik dienst deed in de bureau (administratie Duin en zee).
Toen ik de "vakantieschool" verliet werd mijn latere collega dhr. Rudy Lingier Directeur.
Ik herinner mij nog zeer goed dat bij regenachtig weer dhr. Georges Dedecker altijd beroep kon doen op de gratis hulp van zijn toenmalige collega (en mijn latere schoonvader) dhr. Emile Pincket. Die haalde dan het filmapparaat van de Visserijschool en speelde "echte" films af voor de kinderen. Collegialiteit was in die tijd geen ijdel woord!

Over de "vakantieschool" heb ik nog in de jaren '70 in de Zeewacht een groot artikel geschreven met bijgaande foto's. Ik was toen free-lance journalist van zowel "De Zeewacht" als "Het Nieuwsblad van de Kust" en zonderling voor velen stond ik op goede voet met dhr. Jacques Elleboudt als dhr. Prosper Vandenberghe.

Terwijl ik leider was, was mijn latere echtgenote Inès Pincket leidster van de kleutertjes in de wijkafdeling Vuurtorenwijk van de "vakantieschool". Zij wist er samen met de directeur van de Dr.Moreauxschool deze wijkafdeling zeer bloeiend te houden dank zij het feit dat zij op uiterst goede voet stond met de ouders. Mijn echtgenote was er kind aan huizes ( oud-leerlinge van de Moreauxschool en later ter plaatse 40 jaar kleuteronderwijzeres). Samen met mijn echtgenote waren mijn beide zusters Denise en Monique (werd later ook kleuteronderwijzeres) Brouckxon ook leidsters van deze wijkafdeling.

Mijn huidige schoonbroer Georges Vanthournout was tevens in die tijd leider. Ja, "de Vakantieschool" vormde de kiem tot de samenstelling van een serieus deel van mijn later familie...

(c) Edward Brouckxon. Gebruik van deze tekst toegestaan mits bronvermelding en kennisgeving aan Archief.