08. Bibliografie van de geschiedenis van Oostende

Luc FRANÇOIS m.m.v. Jan DREESEN, Daniël FARASYN, Gilberte FARASYN-SCHEPENS, Pieter FRANÇOIS, Ferdinand GEVAERT, Freddy HUBRECHTSEN, Jan PARMENTIER, Ivan VAN HYFTE, Claudia VERMAUT

De "Bibliografie van de geschiedenis van Oostende" biedt een vrijwel compleet overzicht van wat er gedurende de afgelopen 200 jaar over de geschiedenis van Oostende is verschenen.  Deze publicatie heeft immers tot doel de geïnteresseerde lezer en de historicus een overzicht te bieden van wat reeds eerder over de geschiedenis van Oostende werd gepubliceerd in boekvorm, tijdschriften, brochures en andersoortig drukwerk.  De bibliografie van Oostende telt 5915 titels thematisch verdeeld over 271 rubrieken. De tijdschriften werden doorgenomen tot en met de jaargang 1998, terwijl de boekenproductie werd gevolgd tot en met juni 1999.  Het geheel van die bijna zesduizend titels wordt ontsloten via een gedetailleerde inhoudstafel, een auteursindex en een index rerum.  Die laatste bevat de namen van personen en plaatsen en van thema’s, gebeurtenissen, voorwerpen, … die in de titel voorkomen.  Als dusdanig vormt de bibliografie een bruikbaar en betrouwbaar instrument om een kwalitatief hoogstaander geschiedschrijving over Oostende in de toekomst mogelijk te maken.  Het is een uitgelezen werkinstrument, zowel voor de professionele historicus als voor de plaatselijke amateur-historicus.  Deze bibliografie is het resultaat van een uniek samenwerkingsverband tussen de Heem- en Geschiedkundige kring De Plate, prof. dr. Luc François van de Universiteit Gent en het stadsbestuur van Oostende.  Samen met de in 1998 gepubliceerde Archiefgids is de Bibliografie van de geschiedenis van Oostende een onmisbaar hulpmiddel voor al wie zich van ver of van dichtbij over het Oostendse verleden buigt.

De Bibliografie is uitverkocht.  U kan de volledige Bibliografie van de geschiedenis van Oostende (incl. addenda) hier raadplegen.