Anthonissen Marie-Louise (Zuster Marthe) (1903-1991)

° Oostende, 9 januari 1903 - † Neerijse, 5 november 1991

persoonlijke gegevens

overleden in het 63ste jaar van haar roeping.
Begraven in Heverlee.

beroep

Zuster van de orde van de Dochters der Liefde.

loopbaan

Het grootste deel van haar kloosterleven speelde zich te Oostende af, Langestraat 83. Eerst als gewone kloosterzuster, later als kloosteroverste (het klooster runde een weeshuis en een huishoudschool). Zij ondernam de uitbreiding en de gedeeltelijke vernieuwbouw van de huishoudschool Sint-Germana in de Cirkelstraat.

bibliografie

J. VAN HOENACKERE, 100 jaar aanwezigheid van de Dochters der Liefde in Oostende 1895-1995, in : De Plate, 1995, p. 147 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 08.11.2007.