Annoot NN.

beroep

broeder - leerkracht

loopbaan

Broeder in de Orde van de Broeders van Liefde;
voor W.O.I leerkracht in de Jongensschool op de parochie Sint-Jan, Nieuwlandstraat (H. Hartschool genaamd van 1909 tot 1924; naamsverandering naar Sint-Jansschool in 1924);

adres

woonde in het broederhuis in de Vaartstraat op het Hazegras.

bibliografie

E. DESCHEPPER & G. MOERMAN, Geschiedenis van de Sint-Jansparochie te Oostende 1924-1974, Oostende, 1974.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 14.06.2007.