11. Het gezicht van de Oostendse handelaar. Studie van de Oostendse kooplieden, reders en ondernemers actief in de internationale maritieme handel en visserij tijdens de 18de eeuw

Jan PARMENTIER

Oostende ontwikkelde zich tijdens de achttiende eeuw als het voornaamste economische centrum voor maritieme activiteiten in de Zuidelijke Nederlanden.  Internationale handel, kaapvaart en visserij stimuleerden in belangrijke mate deze groei.  Tot op heden bleef dit beeld beperkt tot het duiden dat Oostende een sleutelrol vervulde in de economische evolutie van Vlaanderen en Brabant tijdens het Oostenrijkse bestuur. Alhoewel reeds een aantal studies verschenen over de handelswereld, de handelsroutes, de koopwaar, enz., werd totnogtoe weinig geschreven over de mens achter die handelswereld, de mannen en vrouwen die handel dreven.  Handel was m.a.w. een anoniem begrip waar je al wat verbeelding voor nodig had om je daar iets bij voor te stellen.  Deze analytische studie gaat verder en heeft de intentie een spiegel te zijn van de selecte groep personen die door hun beroep het dynamische element vormde in dit opmerkelijke economische proces. Op een gestructureerde wijze zijn hier de vaak zeer internationaal getinte loopbanen van 187 kooplieden, reders en ondernemers geschetst, waardoor de achttiende-eeuwse handelswereld van Oostende een gezicht heeft gekregen. Een naam krijgt ook een identiteit, een geboortedatum, een overlijdensdatum, een echtgenote, een beroep, een loopbaan, een familie, kortom, een curriculum.  De carrière wordt in kaart gebracht, de tegenslagen en successen vermeld.  De handelaars komen tot leven…  Dr. Jan Parmentier tovert een kleurrijke wereld tevoorschijn die een heel ander beeld schetst dan de anders zo anonieme geschiedschrijving.  In sommige beschrijvingen ontdek je zo de persoonlijkheid van de handelaar.  Sommigen waren ondernemend, anderen eerder voorzichtig, sommige waren gebeten door verre landen en exotische handelswaar, anderen hielden het liever dicht bij huis.  Sommigen legden zich toe op visserij, anderen op handel of kaapvaart.  Het hele kluwen van de plaatselijke en internationaal actieve Oostendse handelswereld krijgt een naam en een gezicht. Niet alleen de genealogen zullen in deze publicatie heel wat voer voor hun stambomen, kwartierstaten en familiegeschiedenissen vinden.  Ook de Oostendenaar en al wie geïnteresseerd is in het achttiende-eeuwse leven in de Zuidelijke Nederlanden zal ongetwijfeld geboeid geraken door deze aparte biografieën.