Westerduyn Cor (1901-1980)

° Scheveningen, 1901 - † Oostende, 1980

beroep

glazenier

loopbaan - oeuvre

leerling van Lieftinck in Den Haag en van de Kunstacademie aldaar;
1925-29 werkzaam bij de glazenier E. Steyaert in Brussel;
1929-32 bij glazenier Spreters;
sedert 1936 in Oostende gevestigd als zelfstandig glazenier;
ontwierp glasramen voor het Gerechtsgebouw (1936), de Sinte-Godelievekerk, de Anglikaanse Kerk, de O.L.V. Koninginkerk, het ijssalon "Georges", dit alles in Oostende; verder tal van privéopdrachten voor woonhuizen

bibliografie

- J.B. Dreesen, Een Oostends glazenier Cor Westerduyn, in: De Plate, 1981, p. 237-240;
- Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars I, Brugge, 1992.
- G. Billiet, Cor Westerduin in Raversijde, in: De Plate, 1997, p. 7 e.v.