Van Cuyck Michel-Thomas-Antonius (1797-1875)

° Oostende, 19 augustus 1797 - † Oostende, 10 mei 1875

persoonlijke gegevens

  • zoon van Michel–Antoine Van Cuyck en Jeanne Marie Thérèse Kempe 
  • broer van kunstschilder Antoine-Hippolyte Van Cuyck
  • gehuwd met Marie-Louise Vandevenne (Oostende, 11.09.1820)

beroep

kunstschilder

loopbaan - oeuvre

leerling van de Brugse Kunstacademie (1811-1817);
medestichter – samen met François Bossuet – van de "School voor Teken en Bouwkunde" in Oostende in 1820;
schilderde Oostendse stads- en strandgezichten, Vlaamse kermissen, marines, landschappen (o.a. Waals-Brabant en Zuid-Schotland) in biedermeierstijl.
Portretteerde Koningin Louise-Marie op haar sterfbed in Oostende (gereproduceerd als lithografie). Naar zijn schilderijen met Oostendse topografische onderwerpen werden litho's gemaakt door H. Borremans.

verzamelingen

- Brussel, Museum van het Leger;
- Oostende, Kunstmuseum aan Zee (verz. Stad Oostende);
- Oostende, Stadsarchief.

bibliografie

- N. Hostyn, Michel Van Cuyck, in : Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, CXVI, 1979;
- Nationaal Biografisch Woordenboek, 12, Brussel, 1987;
- Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars I, Brugge, 1992.
- N. Hostyn, Beeldend Oostende, Brugge, 1993.