Spilliaert Emile (1858-1913)

° Oostende,1858 - † 1913

persoonlijke gegevens

verwant met Léon Spilliaert

beroep

parapluhandelaar
kunstschilder

loopbaan - oeuvre

in 1894 medestichter van de "Cercle des Beaux-Arts d'Ostende", samen met J. Ensor, F. Buelens, H. Permeke, e.a.;
schilderde landschappen, duinengezichten, marines

verzamelingen

- Oostende, Kunstmuseum aan Zee (verz. Stad Oostende);

bibliografie

- N. Hostyn, Emile Spilliaert, in: Biekorf, 82,1,1982, p.71-75;
- Lexicon van Westvlaamse Beeldende kunstenaars, I, Brugge,1992
- N. Hostyn, Beeldend Oostende, Brugge, 1993.