Lévy Marie (echtg. Van Halme)

beroep

kunstschilderes

loopbaan - oeuvre

werkzaam omstreeks 1900; in 1894 medestichteres van de “Cercle Artistique d’Ostende”, samen met o.a. J. Ensor; realistische landschappen uit de omgeving van Oostende en Oostendse stadsgezichten..

bibliografie

- N. HOSTYN, Marie Lévy, in: De Plate,1980/199-200.
- Ter Cuere, Jaarboek 1981.
- Lexicon van West-Vlaamse beeldende kunstenaars, 4.