Dom Geraard

beroep

beeldhouwer

loopbaan - oeuvre

voorgeschiedenis onbekend;
creëerde o.a. kwaliteitsvolle bronzen diersculpturen.

adres

woonde tijdens het interbellum te Oostende