Moucqué Antoine (1659-1723)

° Oostende, 01 september 1659 - Oostende, 23 augustus 1723

beroep

zanger, kapelmeester, organist, componist.

loopbaan

Moucqué kreeg zijn muzikale opleiding als koorknaap en vanaf 1723 als zanger aan de parochiekerk in Oostende. Ondertussen liep hij school bij de Pères de l’Oratoire. In 1680 vertrok hij naar Leuven om als novice in te treden bij de Congregatie de l’Oratoire. Hij verliet deze orde echter na korte tijd. Moucqué ontving de lagere wijdingen in 1691 en werd tot priester gewijd op 20 september 1692.
In 1688 wordt hij vernoemd als vicaris-organist van de collegiale kerk Sint-Donaas in Brugge. Hij verliet echter deze stad nog hetzelfde jaar en ging terug naar Oostende waar hij vanaf 1689 wordt vermeld. Hij werd er in 1691 tot kapelmeester benoemd.

Moucqué zal steeds in Oostende verblijven met uitzondering van de periode 1706-1709. Naast organist en kapelmeester was ook hij het die de nieuwe beiaard, die in 1711 in Antwerpen gegoten werd door Guillaume Witlockx, voor Oostende moest opvolgen en uittesten. Hij kreeg verschillende compositieopdrachten van de stad Oostende.
Hiernaast componeerde hij verscheidene missen en religieuze werken die in Gent en Oudenaarde werden uitgevoerd.
Een catalogus van de koorbibliotheek van de Oostendse parochiekerk somt verschillende werken op. Moucqué wordt door Sweertius in zijn Chronicon Congregationis Oratorii als volgt voorgesteld : “Anno omini 1680, Admittitur Antonius Mocqué, Ostendanus. Fuit celeberrimus musicus, et in omni genere instrumentorum versatissimus. Exvit Oratorio”.

bibliografie

- Bergmans, P., IN : BIOGRAPHIE NATIONALE, dl. 15, Brussel, 1899, koL. 315-317;
- Vander Straeten, E., La musique aux pays-ba avant le XIXe siècle, dl. 5, Brussel, 1880, p. 219-235;
- Van Iseghem, Ch., Antoine Mouqué, Oostende, 1894.
- Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen, Brugge, 7, Brugge, 2007.