Bernardy Louis

beroep

kunstschilder in Oostende omstreeks 1798;
verdere gegevens ontbreken.

bibliografie

- Lexicon van West-Vlaamse beeldende kunstenaars, 4.
- P. PIRON, De Belgische beeldende kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw, (Brussel), (1999).