Buelens Félix (1850-1921)

° Etterbeek, 1850 –† Oostende, 1921

beroep

haarkapper, later pensionhouder in Oostende

loopbaan - oeuvre

schijnt een professionele kunstenaarsopleiding genoten te hebben in een niet achterhaalde Academie in het Brusselse;
schilderde stadsgezichten (“Daken in Oostende”) en stillevens in een stijl die verwant is aan deze van de vroege Ensor; nam deel aan de Driejaarlijkse Salons.

verzamelingen

- Oostendse geschied- en heemkundge kring “De Plate”

bibliografie

- C.A. WAUTERS, Félix Buelens, Oostende, 1972;
- C.A. Wauters, Félix Buelens, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 11, Brussel, 1985;
- Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars, I, Kortrijk, 1992 en 5, Brugge, 1996;
- N. HOSTYN, Beeldend Oostende, Brugge, 1993.