Vlaminck Achille (1861-1895)

° Celles, 8 maart 1861 - † Oostende, 8 mei 1895

persoonlijke gegevens

echtgenoot van Marthe Dufour

beroep

fluitist, leraar

loopbaan

Studeerde vanaf 1880 aan het Koninklijk Conservatorium Gent waar hij een eerste accessief notenleer, middelbare graad (1882), eerste prijzen fluit (1883, A. Hutoy) en saxofoon (1884, A. vander Gracht), een eervolle vermelding buiten wedstrijd voor harmonie (1886, K. Miry) en het bekwaamheidsdiploma fluit (1886, A. Léonard) behaalde. Aan het Koninklijk Conservatorium Gent was hij tussen 1884 en 1891 monitor fluit en van 1891 tot aan zijn overlijden leraar notenleer en houten blaasinstrumenten aan de Stedelijke Muziekacademie van Oostende. Tevens was hij van 1888 tot 1893 fluitist-solist bij het Kursaalorkest in Oostende. Bovendien stichtte hij er samen met E. Macken de Cercle Symphonique, de latere Cercle Miry.

verdienstelijk amateurkuntschilder;
lid van de in 1894 gestichte "Cercle des Beaux-Arts d'Ostende";
deelname aan het Salon 1894 van genoemde "Cercle" met "Atelierstudie", "Stilleven" en "Accessoires";
schilderde het portret van Emile Périer, dirigent van het symfonieorkest van het Kursaal in Oostende (1887).

bibliografie

Bergmans, C., Le Conservatoire, Royal de Musique de Gand, Gent, 1901, p. 402;
Casier, A., Het muziekleven in het Kursaal te Oostende tussen 1852 en 1914, onuitg. Lic. Verh., KUL, Leuven, 1984, p. 67, 73, 132, 330.
Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen, Brugge, 5, Brugge 2004.
Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars, I, Brugge, 1992.