De Mol François (1844-1883)

° Brussel, 3 maart 1844 - † Oostende, 3 november 1883

beroep

directeur Conservatorium Oostende, 1878 - 1883

loopbaan

François De Mol was leerling aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel waar hij laureaat werd in de leergangen orgel, harmonie, contrapunt en fuga. Hij werkte vervolgens enige tijd in Brussel als organist. Op aanbeveling van zijn leraar Fétis, vertrok hij nadien naar Marseille waar hij in 1872 dirigent werd van de “Concerts Populaires” en in 1875 leraar harmonie aan het Conservatorium. In 1876 kwam hij naar ons land terug om dirigent te worden van het orkest van de “Vlaamsche Schouwburg” in Brussel.
François De Mol componeerde ook heel wat werken waaronder kerkelijke muziek, melodieën, kamermuziek en een opera. Deze laatste “Le chanteur de Médine” werd op 12 maart 1881 opgevoerd in de Muntschouwburg in Brussel. Op een concert van de leerlingen van de Muziekacademie in april 1880 werden verscheidene van zijn werken uitgevoerd, waaronder het driestemmig koor “De Toekomst” op tekst van Dr. Eugeen Van Oye.

bibliografie

- Vanpé, R. e.a., Het Conservatorium van Oostende, 150 jaar openbaar onderwijs in muziek en woord (1849-1999), Oostende (Oostendse Historische Publicaties, 6), 1999, p. 71-72.