01. Algemeen

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

4294 AMPE, Tim; DE PAUW, Evert en VAN ISACKER, Klaus. Onderzoek naar het socio-kultureel beleid van de stad Oostende, periode 1825-1850 en 1945-1970. Gent, RUG (oefening 1e kandidatuur geschiedenis), 1983, 1 + 83 p.

4295 LAUWERS, Ward. ‘Frans van Caillie: Oostende moet kultureel centrum worden’. Ostend Flash, II, 1959, 6, pp. 30-32.

4296 Rapport socio-kultureel onderzoek stad Oostende. Oostende, Stadsbestuur, 1969, 94 + 24 p.

4297 VAN HYFTE, Ivan. ‘Geestesleven midden 19e eeuw te Oostende’. De Plate, VIII, 1979, 9, pp. 18-19.

6246 FERIER, Chantal. Kant in Oostende. Brugge, Kantcentrum, 2000, 40 p. (Monitorencursus, 16e promotie, juni 2000).

6247 FERIER, Chantal. ‘Kant in Oostende - 1e deel’. De Plate, XXX, 2001, pp. 43-51; pp. 85-93.
 
6248 IPPEL, Simon. ‘Brons’. Open monumentendag, 2001, p. 11.

6249 STEENMANS, Jean-Paul. ‘Cultuurschip Imke C’. Open monumentendag, 1999, p. 77.

6250 VAN TROOSTENBERGHE, Ronny. ‘Porseleinkaarten aan de kust’. Heemkring Graningate, XI, 1991, 41, pp.7-19.

6251 ‘Verzameling historische spijskaarten in het stadsarchief Oostende’. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 77-80.

6873 MAENHOUT, Delphine. Onderzoek met betrekking tot cultuurbeleving en de culturele behoeften van jongeren tussen 18 en 25 jaar te Oostende en dit op een kwantitatieve manier. Brussel, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling VUB, 2005-2006.

7662 SCHARLAKEN, Tine. Research naar de mogelijkheid tot interregionale samenwerking van Kursaal Oostende met cultuurhuizen in Noord-Frankrijk in het kader van Interreg IV. Brugge, KHBO, 2010.