02. Culturele organisaties, instellingen en personen

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

4298 ATB [Arbeiders Toeristenbureau] - De Natuurvrienden, afdeling Oostende: 50-jarig bestaan: 1937-1987: brochure. Oostende, ATB-De Natuurvrienden, afd. Oostende, 1987, 24 + VIII p.

4299 BAEYS, Leopold. ‘Leden van de Oostendse Kunstkring’. De Plate, XIII, 1984, 12, p. 2.

4300 BLONTROCK, Benny. Lustrumnummer WEFIS: 20 jaar!: 1972-1992. Oostende, Westvlaamse filatelistische studiekring, 1992, 95 p.

4301 BOUCHERY, Albert. ‘Le Rotary à Ostende’. In: VANDEPUT, H. Ostende et le littoral belge. Bruxelles, Revue belge d'Importation et d'Exportation, s.d., pp. 147-149.

4302 COOPMAN, Frans. ‘Perikelen rond een Visserijmuseum’. De Plate, XVIII, 1989, p. 89.

4303 COUCKE, Rita. ‘Le Club des Soroptimistes’. Ostend Flash, III, 1960, 11, p. 16.

4304 DE BRUYNE, M. ‘Consciences relatie met en brieven aan Eugeen Van Oye’. Biekorf, LXXXIII, 1983, 3, pp. 270-280.

4305 DEBROCK, Walter. ‘Waarom geen visserijmuseum te Oostende ontstond’. De Plate, VII, 1978, 12, pp. 4-5.

4306 DEGRAVE, Henri. Willemfonds, afdeling Oostende 1880-1980. Oostende, Willemfonds, 1982, 24 p.

4307 EDEBAU, Frank. ‘Oostends Museum’. Ostend Flash, IV, 1961, 4, p. 5.

4308 FOUTRY, Valère. Het Willemsfonds te Oostende: 1880-1931: een woordje geschiedenis ter gelegenheid van de 50ste verjaring onzer afdeling. Oostende, Honoré Seys, 1931, 16 p.

4309 ‘Historiek Koninklijke Coeciliakring’. De Plate, X, 1981, p. 244.

4310 HOSTYN, Norbert, e.a. 1893 - 1993 : 100 Jaar museum voor schone Kunsten in Oostende: Tentoonstelling van 20 maart tot 31 mei 1993. Oostende, Museum voor Schone Kunsten, 1993, 184 p.

4311 HOSTYN, Norbert. ‘De “Cercle Artistique d’Ostende”’. De Plate, XX, 1991, p. 301.

4312 HOSTYN, Norbert. ‘De “Cercle des Beaux Arts d’Ostende” een Oostends kunstinitiatief uit de “Belle Epoque”’. Ostendiana, V, 1986, pp. 177-182.

4313 HOSTYN, Norbert. ‘De “Standaardgalerij”’. De Plate, XXV, 1996, pp. 86-88. (Oostendse kunstgalerijen).

4314 HOSTYN, Norbert. ‘De Galerij ‘Studio’, een bloeiende kunstgalerij te Oostende tijdens het Interbellum’. De Plate, XXI, 1992, pp. 113-115, 144-151.

4315 HOSTYN, Norbert. ‘De kunstgalerij “Forum”’. De Plate, XXV, 1996, pp. 257-259. (Oostendse kunstgalerijen).

4316 HOSTYN, Norbert. ‘Een natte attractie uit 1894: Lebon’s aquarium’. De Plate, V, 1976, 12, p. 13.

4317 HOSTYN, Norbert. ‘Kunstgalerijen en kunsttentoonstellingen in Oostende’. De Plate, XXVII, 1998, 3, pp. 79-86.
4318 HOSTYN, Norbert. The Ensor-Museum: a guide. Oostende, Museum voor Schone Kunsten, 1989, 5 p.

4319 J. ‘De geschiedenis van oude Oostendse maatschappijen: de Noordzee’. De Plate, III, 1974, 6, p. 6.

4320 JULIO. ‘20 jaar ‘Vlaamse Klub Kust’ 1962-1982: een Vlaamse en Nederlandstalige programmatie in het Kursaal ging van start’. De Stoeten Ostendenoare, oktober 1982, 2, p. 21.

4321 LIBIN, André. ‘Kallemoeie, 50 jaar geschiedenis’. De Plate, VII, 1978, 11, pp. 21-24.

4322 LIETARD, Edwin. ‘Cercle royal Caecilia’. Rond de kiosk, III, 1992, pp. 5-9.

4323 Nieuwjaarsgeschenk van de Maetschappij Rhetorica. Oostende, Vermeirsch, 1820, s.p.

4324 POPPELIER, Bart en VANDENBUSSCHE, Willy. ‘Het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst in Oostende’. Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, XXVIII, 1990, 1, 40 p.

4325 RAHIR, E. Les musées de nos provinces. Bruxelles, Touringclub, 1926, 282 p.

4326 SMISSAERT, Emile. ‘Eugène Everaerts; leven, zijn archief en dat van het Van Neste genootschap’. De Plate, VIII, 1979, 2, p. 42.

4327 SMISSAERT, Emile. ‘Notitie over Frans Van den Weghe, stichter van een afdeling van het “Algemeen Nederlands Verbond” te Oostende’. De Plate, X, 1981, p. 64.

4328 Société Royal Cercle Cecilia, Ostende: 1861-1911. Ostende, Imprimerie Centrale A. Bouchery, 1912, 39 p.

4329 TAVERNIER, Roger. ‘Mathieu Corman: boekhandelaar, globetrotter, reporter’. De Brakke Hond, 1994, 44, pp.49-76.

4330 VAN BRUGGEN, Nic. ‘Het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst in Oostende: een uitnodigend, inspirerend en veelzijdig kijkhuis’. Kunst & Cultuur, 1988, pp. 33-37.

4331 VAN LANDEGHEM, Danny. Koninklijke Postzegelkring Oostende: 75 jaar. Oostende, KPO, 1997, 72 p.

4332 VAN REMOORTERE, Julien en BEKAERT, Jean-Marie. Jubileumboek 100 jaar Bal van de Rat Mort. Oostende, Koninklijke Ceciliakring, 1998, s.p.

4333 VANHOVE, Griet. Provinciaal Museum voor Moderne Kunst. Warenhuis of museum? Gent, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst (OV - architectuur), 1989, nr. 1016, s.p.

4334 VERKEST, Médard. ‘Het museum van schilderijen te Oostende’. Kunst. Tijdschrift voor Kunst en Letteren, 1898, II, pp. 49-51.

4335 VERKEST, Médard. ‘Het museum van schilderijen te Oostende’. Tijdschrift van het Willemfonds, Gent, J. Vuylsteke, III, 1898, pp. 161-174. (ook als: Gent, Vuylsteke, 1898, 14 p.).

4336 VILAIN, Omer. ‘De Club der soroptimisten’. Ostend Flash, III, 1960, 11, p. 17.

4337 ‘Vlaams Verbond van Oostende’. Oostende, Maatschappij Vlaams Verbond van Oostende, 1872- 1956, 244 p.

4338 VYVEY, Fernand en DECLERCQ, Jos. Het Davidsfonds in Oostende van 1882 tot 1921. Oostende, Davidsfonds, 1986, 61 p.

6252 BEIRENS, Dirk. ‘De Oostends(ch)e stadsbieb’. Gidsenblad Lange Nelle, XI, 1999, 4, pp. 86-90; XII, 2000, 2, pp. 58-62.

6253 BEKAERT, Jean-Marie. ‘De «Société littéraire»’. De Plate, XXIX, 2000, pp. 107-113.

6254 HOSTYN, Norbert. ‘Kunstgalerijen en Kunsttentoonstellingen in Oostende – 2’. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 256-263.

6874 125 jaar Willemsfonds Oostende - 100 jaar Karel Jonckheere. Oostende, Willemsfonds, 2006, 82 p.

7663 ‘In memoriam: voorzitter Marineclub overleden’. Neptunus, L, 2007, p. 174. (Gustaaf Vangenck).

7664 BEIRENS, Dirk. ‘Anne-Marie Pollet 31.07.1956-13.06.2010’. Lange Nelle, XXII, 2010, p. 67.

7665 BEIRENS, Dirk. ‘Hulde aan Iwein Scheer in naam van de voordragers ’t Wijkcentrum ’t Kasteel Zandvoorde en gidsenkring Lange Nelle vzw: toespraak ter gelegenheid van de uitreiking van de Prijs Cultuurraad 2007’. Lange Nelle, XX, 2008, pp. 17-18.

7666 FALISE, Jean-Pierre. ‘In memoriam Walter Major 1937-2011’. De Plate, XL, 2011, pp. 233-234.

7667 KLAUSING, Doris. ‘Jef Klausing… …terugblik’. De Plate, XXXVII, 2008, pp. 61-62.

7668 LEEUWERCK, Marcel. ‘Nonkel Seppen te Stene’. Lange Nelle, XX, 2008, pp. 60-61.

7669 LIEVENS, Stefaan en LIEVENS, Ine. Godelinda Van Hooreweder: 12 februari 1942 - 31 maart 1992. Oostende, Regionale Pers, 2008, 85 p.

7670 PHILIPS, Freddy. ‘Wanneer een zeeman zijn anker weggooit’. Neptunus, LII, 2009, p. 25 (Hubert Cattoor).

7671 ‘Roland Desnerck’. Het Visserijblad, 2008, 10, pp. 9-13.

7672 SMISSAERT, Emile. ‘Een warme proficiat voor Jean-Pierre Falise!’. De Plate, XXXVIII, 2009, p. 3.

7673 SMISSAERT, Emile. ‘In Memoriam Raymond Vancraeynest (1922-2007)’. De Plate, XXXVI, 2007, pp. 135-136.

7674 SMISSAERT, Emile. ‘In Memoriam Simone Maes (1944-2011)’. De Plate, XL, 2011, pp. 105-106.

7675 VANDEWALLE, Paul. ‘Edgard (Eddie) Van Haverbeke en de regionale VVF-afdeling Oostende’. Vlaamse Stam, XLV, 2009, 3, pp. 214-216.

7676 VAN HULLE, Jooris. Roland Desnerck. Wevelgem, Koen D'Haene, 2010, 48 p.